O infoliniiFundacja ProPublika z siedzibą we Wrocławiu realizuje zadanie publiczne polegające na prowadzeniu poradnictwa konsumenckiego oraz edukacji konsumenckiej w ramach umowy zawartej z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z wyłonieniem jej oferty w konkursie „Poradnictwo konsumenckie 2024-2025”.

W ramach realizowanego zadania Fundacja ProPublika z siedzibą we Wrocławiu prowadzi nieodpłatne poradnictwo konsumenckie w ramach Infolinii Konsumenckiej oraz Konsumenckiego Centrum e-Porad, a także upowszechnia informacji o aktualnych problemach konsumenckich i sposobach ich rozwiązania.